Legale informatie

De gegevens die bij uw inschrijving van u worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt in het kader van dit evenement.

1. Ze worden door de organisatoren van de Job Day alleen verzameld om ons in staat te stellen de inschrijvingen te beheren en u te kunnen contacteren in geval van wijziging.
2. Ze kunnen ook worden gebruikt, binnen een periode van maximaal 12 maanden na de gebeurtenis, voor de monitoring en evaluatie van de activiteiten waaraan u hebt deelgenomen en om u andere activiteiten aan te bieden die verband houden met uw zoektocht naar een baan.
3. Ze kunnen op hun verzoek worden overgedragen aan onze ondergeschikte bevoegdheden om onze acties te rechtvaardigen.
4. Ze laten u toe om uw deelname aan activiteiten in uw Actiris-dossier te registreren. Wij houden ons aan de wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid van gegevens.